Amir Ateş

Anadolu Coğrafyası'nda Ezan ve Mevlid Geleneği

Fikir Sanat’ta 16 Mart’ta gerçekleştirilen “Anadolu Coğrafyasında Ezan ve Mevlid Geleneği” dersinde, Üsküdar Musiki Cemiyeti başkanı, hafız ve bestekâr Amir Ateş ağırlandı. Bahar Dönemi Müzik Akademisi dâhilindeki derse katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık iki saat süren seminerde katılımcılarla hatıralarını paylaşan Amir Ateş, Süleyman Çelebi'nin, Hz. Muhammed Mustafa’nın tüm insanlardan ve peygamberlerden üstün olduğunu herkese anlatmak için mevlidi yazdığını ifade etti.

Amir Ateş, Kuran-ı Kerim’in yasaklandığı yıllarda insanlar ile din arasındaki bağlantıyı mevlidin sağladığından bahsedip, mevlidin toplumu bir arada tutan önemli bir eser olduğunu vurguladı. "Güzel ses vardır insanı arş-ı alaya yükseltir. Kerih ses vardır insanı yerin dibine sokar. Öyle hatıralarım var ki mevlidin tesiriyle İslam ile müşerref olan insanlar tanıdım. Caminin önünden geçmeyen insanların mevlidden etkilenip namaza başlayıp camiden çıkmadıklarına şahit oldum." diyerek mevlidin önemini bir kez daha vurgalımış oldu.

Sanatını ve bestekârlığını geliştirmesinde en büyük etkenin mevlid olduğunu belirten Ateş, bunun sebebinin mevlidin musikinin bol olduğu yüksek sanatlı bir form olmasından kaynaklandığını söyledi.

Mevlid okumaya heves edenlerin muhakkak surette kabiliyetli olmaları ve mevlidi meşk etmeleri gerektiği üzerinde durulan derste, " Sen çobanı bilmez zannetme. Çoban anlar, anlar da anlatmaz. Okuduğumuz mevlidi dinleyenler muhakak surette anlar. O sebeple dikkatli ve özenle okumak lazım." diyerek en ücra yerlerde dahi mevlidi hakkıyla okumak gerektiğini dile getirildi.