Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları

Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi ilk dersleri 5 Mart 2018 Pazartesi günü gerçekleşti. Prof. Dr. Cengiz Çakmak tarafından Akademik ve Sosyal Kültürel Çalışmalar programlarının ortak dersi olarak gerçekleştirilen programda felsefenin gerek tarihi gerekse 20. ve 21. yüzyıldaki güncel tartışmaları da ele alındı.

Yaklaşık iki saat kadar süren ders boyunca ilkçağ Yunan filozofları Sokrates, Platon, Aristoteles’ten felsefenin modern kurucuları Descartes, Kant’a kadar birçok filozofun temel kavramları tartışıldı. Dersin son kısmında ise 20. yüzyıldaki felsefi tartışmaların önünü açan Nietzsche, Husserl ve Russell gibi filozofların temel metinleri üzerinde duruldu.

Günümüz düşünce sistemlerinin temelindeki problemlerin de tartışıldığı derste Batı metafiziğinin geçirdiği dönüşümler ve öğrencilerle birlikte “Felsefeye gerçekten ihtiyaç var mı?” sorusu tartışıldı.

Batı ve Doğu Düşüncesinin karşılaştırılması ve İslam Düşüncesine hangi paradigmadan bakılması gerektiğinin de konuşulduğu ders, bahsi geçen filozofların eserleriyle desteklenerek devam edecek.