Fikir Sanat Konserleri

Münip Utandı Konseri ve Türk Müziği Meşk Sınıfı Sunumu

Serdivan Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi Türk Müziği Meşk dersi 9 haftalık periyodunu tamamladı. Bu derste öğrenilen Klasik Türk Müziği'ne ait eserler, TRT İstanbul Radyo sanatçısı ve koro şefi Doğan Dikmen tarafından meşk edildi. 9 hafta boyunca üzerinde durulan Neo Klasik ve Cumhuriyet Dönemine ait eserleri, Türk Müziği Meşk sınıfı korosu 4 Mayıs Cuma Günü halka açık düzenlenecek bir programla dinleyicilere sunacak.

Programın ikinci kısmında Türk Müziği’nin önemli isimlerinden ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisi olan Münip Utandı sahne alacak. Klasik Türk Müziği’ne büyük katkılar sunan usta isim, birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyicilere keyifli bir akşam yaşatacak. Program 4 Mayıs Cuma Günü saat 20.30’da Fikir Sanat Akademisi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Detay

Mustafa İsen

Prof. Dr. Mustafa İsen Fikir Sanat’ta

 

Serdivan Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi dersleri sona eriyor. Sosyal Kültürel ve Edebiyat Çalışmaları programlarının ortak dersi olan “Sultanların Şiirleri”nde 6 haftalık süreç geride kaldı. Dönem boyunca dersi koordine eden Sakarya Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Kaya derste “Sultanların Şiirleri Şiirlerin Sultanları” kitabı üzerinden Osmanlı’daki şair sultanları ele aldı.

Kitabın yazarlarından biri de olan Prof. Dr. Mustafa İsen, Bahar Dönemi Sultanların Şiirleri dersinin kapanış semineri için Fikir Sanat Akademisi’nde olacak. 16 Nisan Pazartesi saat 19:30’da gerçekleşecek seminer, tüm Fikir Sanat öğrencilerine ve halka açık olacak.

Detay

Bayram Ali Kaya

"Sultanların Şiirleri"

 

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi Edebiyat Çalışmaları ve Sosyal Kültürel Çalışmalar programı dâhilindeki Sultanların Şiirleri dersinde sona gelindi. Divan şiiri ile giriş yapılan Sultanların Şiirleri dersi Çarşamba günleri saat 19:00’da geçekleştirildi. Dersin koordinatörü Sakarya Üniversitesi Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Ali Kaya, Divan şiirlerinin konularına kısaca değindikten sonra Osmanlı’daki sultan şairlerden de bahsetti.

 

Osmanlı saraylarında farklı mahlaslar kullanarak hükümdarlar ve devlet adamlarının da şiirle uğraştığını söyleyen Kaya, Divan şiirinin bir büyük yüce devlet şiiri olduğuna ve aynı zamanda hanedan mensuplarıyla tebaa arasında zihniyet ve kültür farklılıklarına da değindi. Ders, büyük şairler Muradî(2. Murat), Avnî(Fatih Sultan Mehmet) ve Muhibbî(Kanuni Sultan Süleyman)’nin şiirleri şerh edilerek ilerledi.

           

Detay

Adem Ergül

Kur'an-ı Kerim'de Kalp Kavramı

Serdivan Fikir Sanat Akademisi, Bahar Dönemi kapsamında “Kur'an-ı Kerim'de Kalp Kavramı” dersi ile Adem Ergül’ü ağırladı.

Kur’an-ı Kerîm’de yer yer “katılaşmış” ve “hastalıklı”, fakat kimi zamanda “selîm” olarak nitelenen kalp kavramının, İslâm medeniyetinde “nazargâh-ı ilâhî” olarak da belirtildiği derste kalbin diğer çeşitlerinden de bahsedildi.

Akıl, ruh, nefis ve kalp arasındaki ilişkilerde merkezi konumda kalbin olduğuna vurgu yapan Adem Ergül, "Vücut mührünün sultanı kalptir" dedi. Bunun yanı sıra İslâm düşüncesinin akıl merkezli olmak yerine, kalp kavramına atfettiği düşüncesinin önemi üzerinde de duruldu.

Kalbin maddi ve manevi ayrımına değinilen derste, kalbin sadece bir et parçası olmadığı, vücudun diğer azalarıyla bir bütün olduğu ve bu bütünün merkezini teşkil ettiğinin de anlatılmasının ardından, asıl konumuz olan manevi kalbin, hakikatin ve asıl bilginin kaynağı olduğu vurgulandı. 

Aklın kalp ile olan ilişkisinin hala tam olarak anlaşılamadığına da değinen Ergül, katılımcıların sorularını cevaplayarak dersini noktaladı.

 

Detay

Suraiya Faroqhi

Osmanlı Politik Tarihi İncelemeleri Suraiya Faroqhi’nin Dersi ile Tamamlandı

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Osmanlı Siyaset Teorisi seminerleri, Ludwig Maximillan Üniversitesi, Bilgi ve İbni Haldun üniversitelerinde görev alan Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’nin “Osmanlı Kentlerinde Yöneten ve Yönetilen İlişkileri” programı ile son buldu.

31 Mart 2018 tarihinde Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi irfan meydanında işlenen derste, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sınıfların üretim tarzları, Osmanlı Devleti’nin merkez-taşra nüfusu ve imparatorluğun siyasal dönüşümü ele alındı. Karşılaştırmalı bir şekilde devam eden derste, Babür ve Osmanlı İmparatorluklarının devlet yapılanmalarına dair benzerlikler ve farklılıklar da vurgulandı.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki liman kentlerinin stratejik önemlerine de değinilen ve yaklaşık iki saat süren dersin son kısmında ise katılımcıların sorularına yer verildi.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Kültürel Çalışmalar programlarının beşinci hafta açılış dersi, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Çakmak’ın 2 Nisan Pazartesi günü vereceği “Hakikatten Anlama – Derrida ve Rorty” sunumu ile devam edecek.

Detay

Amir Ateş

Anadolu Coğrafyası'nda Ezan ve Mevlid Geleneği

Fikir Sanat’ta 16 Mart’ta gerçekleştirilen “Anadolu Coğrafyasında Ezan ve Mevlid Geleneği” dersinde, Üsküdar Musiki Cemiyeti başkanı, hafız ve bestekâr Amir Ateş ağırlandı. Bahar Dönemi Müzik Akademisi dâhilindeki derse katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık iki saat süren seminerde katılımcılarla hatıralarını paylaşan Amir Ateş, Süleyman Çelebi'nin, Hz. Muhammed Mustafa’nın tüm insanlardan ve peygamberlerden üstün olduğunu herkese anlatmak için mevlidi yazdığını ifade etti.

Amir Ateş, Kuran-ı Kerim’in yasaklandığı yıllarda insanlar ile din arasındaki bağlantıyı mevlidin sağladığından bahsedip, mevlidin toplumu bir arada tutan önemli bir eser olduğunu vurguladı. "Güzel ses vardır insanı arş-ı alaya yükseltir. Kerih ses vardır insanı yerin dibine sokar. Öyle hatıralarım var ki mevlidin tesiriyle İslam ile müşerref olan insanlar tanıdım. Caminin önünden geçmeyen insanların mevlidden etkilenip namaza başlayıp camiden çıkmadıklarına şahit oldum." diyerek mevlidin önemini bir kez daha vurgalımış oldu.

Sanatını ve bestekârlığını geliştirmesinde en büyük etkenin mevlid olduğunu belirten Ateş, bunun sebebinin mevlidin musikinin bol olduğu yüksek sanatlı bir form olmasından kaynaklandığını söyledi.

Mevlid okumaya heves edenlerin muhakkak surette kabiliyetli olmaları ve mevlidi meşk etmeleri gerektiği üzerinde durulan derste, " Sen çobanı bilmez zannetme. Çoban anlar, anlar da anlatmaz. Okuduğumuz mevlidi dinleyenler muhakak surette anlar. O sebeple dikkatli ve özenle okumak lazım." diyerek en ücra yerlerde dahi mevlidi hakkıyla okumak gerektiğini dile getirildi.

 

 

 

 

 

Detay

Tahsin Görgün

İslam Modernite ve Gelecek

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi’nin dördüncü seminer günü İslam Modernite ve Gelecek dersiyle devam etti. 15 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen ve Akademik Kültürel Çalışmalar programı dâhilindeki ders yoğun bir ilgi gördü.

Toplamda yaklaşık olarak iki saat süren ders boyunca 18. ve 19. yüzyıldaki Fransız, İngiliz ve Alman yazınında Osmanlı İmparatorluğu, Hindistan ve İran'ın nasıl ele alındığı incelendi.

18. yüzyıl Fransız aydınlarının Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yönetim biçiminin ele alındığı derste, Batılıların Osmanlı İmparatorluğu'nu yakın bir şekilde takip ettiğini ortaya koyan dönemin eserleri orijinal metinleri üzerinden tahlil edildi.

18. yüzyıl sonundaki Fransız İhtilali'ne kadar Avrupa'daki yönetim paradigmasının ve bu paradigmanın 19. yüzyıl başında nasıl değiştiğinin incelendiği derste, hukuk devleti olgusunun gelişim süreci izlendi.

19. yüzyılda Batılılar tarafından yazılan coğrafya kitaplarının Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş topraklarına ve yönetim biçimine değindiğinin anlatıldığı derste Baron de Todd gibi elçilerin Osmanlı İmparatorluğu gözlerimlerine de değinildi.

29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün koordinatörlüğünde yapılan derste Dünya tarihi antik ve modern dönem şeklinde ikiye ayrılıp değerlendirildi ve tarihin ilk kez Almanya’da 1960’lı yılların başında bilim olarak ortaya çıktığından söz edildi. “Akademik Kültürel Çalışmalar” programının ikinci dersinde ayrıca, İngiltere’de 18. yüzyılda kraliyet ailesince hazırlatılan ve dünya tarihini konu alan özel bir çalışma da sergilendi ve eserin özellikle modern çağın Hz. Muhammet ile başladığından bahsetmesi üzerinde de duruldu.

Detay

Roma Düşüncesi

Roma Düşüncesi

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi’nin üçüncü seminer günü Roma Düşüncesi dersleriyle devam etti. 7 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen ve Akademik Kültürel Çalışmalar programının dersi olan Roma Düşüncesi’nde, Sokrates öncesi filozoflardan Roma Dönemine kadar tüm pratik düşünce sistemleri ele alındı.

İstanbul Üniversitesi Latin Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Çoraklı’nın koordinatörlüğünde devam eden derste antik ve skolastik dönemdeki seyyahlık ve seyyahlar üzerinde duruldu. Sokrates öncesi filozofların doğa, Sokrat ve sonrası filozofların ise insan merkezli düşünce sistemleri üzerinde durulan bu ilk derste, felsefenin farklı evreleri üzerinde de duruldu ve Büyük İskender’in dünyanın bilinen her yerine ayak basmasıyla birlikte kültürel kaynaşmanın biyolojik bir temele indirgenmesi de ele alındı.

Roma Dönemini felsefi düşünce sistemleri üzerinden ele alan Eyüp Çoraklı, 6 hafta boyunca Fikir Sanat’ta olacak.

Detay

Ebru Sanatı

Ebru Sanatı

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi ikinci hafta dersleri 12 Mart 2018 Pazartesi günü başladı. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Songül Ergün tarafından Gelenekli Sanatlar programının dersi olarak gerçekleştirilen ve katılımcıların büyük ilgi gösterdiği Ebru Sanatında, bu sanatın geçmişten günümüze yeri konuşulup ardından uygulamaya geçildi.

Gelenekli Türk sanatlarının en çok ilgi gören dalı Ebrunun tarihçesinin konuşulduğu derste, temel uygulama malzemelerinin tanıtımının ardından başlangıç seviyesinde Ebru yapımına geçildi. Her hafta farklı bir Ebru tekniğinin uygulanacağı derste öğrenciler, uygulamaya hafif Ebru tekniği ile başladı. Devam eden haftalarda Battal Ebru, Şal Ebru, Taraklı Ebru, Hatip Ebru teknikleri gösterilecek ve en son hafta ise çiçekli Ebru çeşitleriyle ders son bulacak.

Detay

Siyaset ve Ahlak

Siyaset ve Ahlak

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen “Siyaset ve Ahlak” dersi katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Akademinin yeni dönem programında Sosyal Kültürel Çalışmalar grubu ve tek ders seminerleri kapsamında gerçekleştirilen birinci derste, “Siyaset ve ahlak nedir?” “Siyasetin ahlak ile ilişkisi nasıl bir düzlemdedir?” sorularının cevabı arandı.

06/03/2018 tarihinde gerçekleşen derste İslâm’ın siyaset tasavvuru tartışıldı ve “devlet, kudret, güç” gibi kavramların etimolojisi ve tanımı üzerinde de duruldu. Siyasetin bireyi ve toplumu nasıl dönüştürdüğünü ve Batı siyaset düşüncesinin güncel konulara getirdiği yorumlar ana metinler üzerinden anlaşılmaya çalışıldı.

İnsan bilgisinin sınırlarına da temas edilen ders yaklaşık olarak iki saat kadar devam etti. Altı hafta boyunca siyaset ve ahlak konusunda her hafta başka bir tartışmanın gündeme getirileceği ders Salı günleri saat 19.00’da Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi’nde devam edecek.

Detay

Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları

Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları ve Filozofları

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi ilk dersleri 5 Mart 2018 Pazartesi günü gerçekleşti. Prof. Dr. Cengiz Çakmak tarafından Akademik ve Sosyal Kültürel Çalışmalar programlarının ortak dersi olarak gerçekleştirilen programda felsefenin gerek tarihi gerekse 20. ve 21. yüzyıldaki güncel tartışmaları da ele alındı.

Yaklaşık iki saat kadar süren ders boyunca ilkçağ Yunan filozofları Sokrates, Platon, Aristoteles’ten felsefenin modern kurucuları Descartes, Kant’a kadar birçok filozofun temel kavramları tartışıldı. Dersin son kısmında ise 20. yüzyıldaki felsefi tartışmaların önünü açan Nietzsche, Husserl ve Russell gibi filozofların temel metinleri üzerinde duruldu.

Günümüz düşünce sistemlerinin temelindeki problemlerin de tartışıldığı derste Batı metafiziğinin geçirdiği dönüşümler ve öğrencilerle birlikte “Felsefeye gerçekten ihtiyaç var mı?” sorusu tartışıldı.

Batı ve Doğu Düşüncesinin karşılaştırılması ve İslam Düşüncesine hangi paradigmadan bakılması gerektiğinin de konuşulduğu ders, bahsi geçen filozofların eserleriyle desteklenerek devam edecek.

Detay

Nota Okuma ve Yazma

Nota Okuma ve Yazma

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi ilk dersleri 5 Mart 2018 Pazartesi günü gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi Hacı Bekir Kurşunet tarafından gerçekleştirilen “Nota Okuma ve Yazma”, Müzik Akademisi programının dersi olup başlangıç seviyesi nota ve ritim bilgisi üzerinde duruldu.

Müzikte en temel araç olan nota ve ritmin piyano eşliğinde öğrencilerin de katılımıyla yapıldı. Türk ve Dünya müziklerinin önemli eserlerinin nota çözümlemesinin de yapıldığı ders, müzikle dolaylı bir şekilde ilgilenenlerin ileri müzik eğitimine sağlam bir temel oluşturma hedefi doğrultusunda ilerleyecek.

Detay

Yaz ve Yönet Pratik Film Atölyesi

 

Yaz ve Yönet Pratik Film Atölyesi

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi ilk dersleri 5 Mart 2018 Pazartesi günü gerçekleşti.

Yönetmen ve senarist Aybars Bora Kahyaoğlu tarafından gerçekleştirilen “Yaz ve Yönet Pratik Film Atölyesi” dersinde film yapımının inceliklerinden bahsedildi. Ders aynı zamanda Türk ve Dünya sinemasından örneklerle ve öğrencilerin de katıldığı uygulamalarla seyretti.

Sinemaya merak duyanların büyük ilgiyle takip ettiği derste, bir filmin yapımında üç süreç olduğunu söyleyen Kahyaoğlu bu üç sürecin, senaryonun yazımı ve geliştirilmesi, ortaya çıkan senaryonun görüntüye aktarılmasıyla gerçekleştirilen filmin çekimi ve görüntülerin bütünlük oluşturacak bir şekilde montajlanması olduğunu ifade etti.

Bu süreçlerin temel noktalarının teorik bir çerçevede ele alındığı ve “film yapma” hayallerinin somutlaştırılması esas alınan Yaz ve Yönet Pratik Film Atölyesi dersi, geleceğin sinemacılarına bir giriş kapısı açma hedefinde ilerleyecektir.

Detay

2018 Bahar Dönemi Kesin Kayıt Sonuçları

Akademik Kültürel Çalışmalar

Serdar Ara

Ahmet Karahan

Bilal Işıkakdoğan

Betül Günder

Tuğba Bakırtaş

Sena Aydın

Ahmet Güler

Abdullah Mert Yaşar

Elif Esra Akbaş

Muas Perver Ayverdi

İlker Asadaroğlu

 

Sosyal Kültürel Çalışmalar

Şule Bağcıoğlu

Amine Ece Bağ

Şeyma Şehitoğlu

Tuğba Papakçı

Ahmet Saraçoğlu

Şakir İnan

Murat Yıldırım

Meryem Çavuş

 

Edebiyat Çalışmaları

Hüsna Şahin

Ayşe Merve Sağlam

Betül Acar

Berkay Gül

Emre Mancak

Seda Yağlı

Sibel Yağlı

 

Müzik Akademisi

Merve Kol

Ahmet Şeker

Burak Eyisoy

Vildan Şahin Ürdem

Abdullah Uysal

Mehmet Kabak

Faik Kıvanç

Enes Uğurlu

Ahmed Abusafia

Ahmet  Bülbül

Feyza Nur Uçar

Mehmet Hanifi Kaya

Adem Kılıç

Fatma Kumru

Kasım Torunoğlu

Bingül Artan

Emine Durmuş

Selda Özcan

Hasan Kanber

Barış İpekçiler

Cansu Yıldırım

Hale Tetik

Faruk Çelik

Ahmet Faruk Velioğlu

Zehra Ağırman

Vecehat Koç

Hamit Çuhadar

Mehdi Tanrıverdi

 

Gelenekli Sanatlar

Mücahit Kıdıl

Ecem Nur Tarhan

Muhammet Aygün

Mustafa Selman Durmuş

Büşra Doğru

Aslıhan Meşeli

Yakup Güngör

Rabia Bulut

İlknur Bostan

Ebrar Kılınç

Ebru Büyükdağ

Damla Soylu

Sümeyra Gülel

Rümeysa Duman

Cemal Ünlü

Elif Dalkılıç

Fatma Alibasi

Beyza Ünal

Gizem Başak

Mehibe Eroğlu

Şebnem Şükran Tezgüner

Esma Günaydın

Merve Yarar

Saliha Bayraktar

Abdulsamet Aktiken

Pınar Örs

Buse Engin

Merve Gümüştekin

Furkan Gövler

Gülden Güler

Arife Aydın

Gökçe Çobanoğlu

Sümeyye Koç

Berivan Çiçek

Senanur Toklu

Rümeysa Genç

Mücahit Sefer Giter

Seda Karadeniz

Aleyna  Yetim

Rida Seçilmişoğlu

 

Siyasal İletişim

Alican Baş

Fatma Ökmen

Kübra Ergin

Mehmet Yusuf Balık

Zübeyde Genç

Muhammet Enes Şahin

 

Roma Düşüncesi

Serdar Ara

Ahmet Karahan

Bilal Işıkakdoğan

Betül Günder

Tuğba Bakırtaş

Sena Aydın

Ahmet Güler

Abdullah Mert Yaşar

Elif Esra Akbaş

Muas Perver Ayverdi

İlker Asadaroğlu

Mahmure Aydoğdu

Şevval Tekbaş

Dilara Sevinç Velioğlu

İrem Kural

Şeyma Yıldırır

Dilara Şekerli

Dilan Yıldız

Esma Özkan

Zübeyde Genç

Bilal Salim

Şeyda Çolakoğlu

Pınar Özcan

Oğul Kaan Çorlak

Dilara Çolak

Ayşe Nur Karakaya

Selim Hun

Tuğba Çetin

İsmail Geven

Oğuzhan Duru

Leyla Albayrak

 

İslam Modernite Ve Gelecek

Serdar Ara

Ahmet  Karahan

Bilal Işıkakdoğan

Betül Günder

Tuğba Bakırtaş

Sena Aydın

Ahmet Güler

Abdullah Mert Yaşar

Elif Esra Akbaş

Muas Perver Ayverdi

İlker Asadaroğlu

Ahmet Şeker

Meryem Çavuş

Abdullah Okka 

Mustafa Cesur

Tufan Velioğlu

Feyza Doğruyol

Aslı Berna Pulat

Sena Oma

İsmail Bektaş

Halit Alkız

Mehmet Emin Ünal

Fatih Sert

Ensar Karagüzel

Yakup Yüce

Esma Altındiş

Saime Kavakcı

Kübra Cevherli

Beyzanur Sevim

Hanefi Demirkır

Hümeyra Gökçe Demir

Merve Çalışan

Nurda Demirkır

Hasan Kanber

Zübeyde Özben

Reyhan Rumeysa Şanlıalp

Mine Köse

Mehmet Temel

Saliha Yüce

Furkan Ardıç

Sima Gökbulut

Emine Zehra Özcan

İbrahim Aktay

 

Günümüz Düşüncesinin Ana Sorunları Ve Filozofları

Serdar Ara

Ahmet Karahan

Bilal Işıkakdoğan

Betül Günder

Tuğba Bakırtaş

Sena Aydın

Ahmet Güler

Abdullah Mert Yaşar

Elif Esra Akbaş

Muas Perver Ayverdi

İlker Asadaroğlu

Şule Bağcıoğlu

Amine Ece Bağ

Şeyma Şehitoğlu

Tuğba Papakçı

Ahmet Saraçoğlu

Şakir İnan

Murat Yıldırım

Meryem Çavuş

Nisanur Abay

Şaban Soylu

Ömer Faruk Ak

Aynur Yalçınkaya

Gamze Malazgirtli

Mertcan Karışık

Büşranur Yiğit

Halit Alkız

Emre Demirtaş

İsmail Abdulkadir Doğan

Alican Baş

Zeynep Özge Ben

Enise Üzüm

Hüseyin Zahid Kara

Dilara Şekerli

Mihriban Güneş

Zülal Kenan

Betül Kılıç

Seda Şen

Hülya Yılmaz

Ayşegül Altun

Muhammed Bayar

Rahime Dağlı

Yasemin Armağan

Esma Özkan

Tuğçe Kılıçkaya

Esma Selçuk Can

Sümeyra Coşar

Şeyma Şaffak

Burak Bilgici

Merve Çalışan

Melis Mete Karaman

Onur Öztürk

Selman Tan

Yağmur Hilal Avci

Reyhan Rumeysa Şanlıalp

Yiğit Sunay Güzel

Fatma Gülmez

Betül Osmanoğlu

Nimet Dinç

Kübra Yılmaz

Dilara Çolak

Saliha Yüce

Mehmet Ali Toptaş

Muhammed Salih Güler

Ebubekir Doğan

Mert Uzun

Selim Hun

Sümeyye Sakarya

Ayşenur Yardımcı

Firdevs Gökgöz

Şuheda Ercan

Mücahit Güler

İsmail Geven

Ravza Aydın

Zehra Özli

Oğuzhan Duru

İbrahim Aktay

Esin Varoğlu

Erkan Karahan

Salich Tzampaz

 

Siyaset Ve Ahlak

Şule Bağcıoğlu

Amine Ece Bağ

Şeyma Şehitoğlu

Tuğba Papakçı

Ahmet Saraçoğlu

Şakir İnan

Murat Yıldırım

Meryem Çavuş

Esra Alkan

Salich Tzampaz

Sümeyra Yumak

Beyza Nur İlhan

Selma Demir

Melike Fennibay

Cansu Uğur

Ömer Faruk Ak

Şeyma Tecelli

Ayşegül Aktaş

Özlem Girgin

Aslı Berna Pulat

Mücahit Albayrak

Mehmet Emin Ünal

Mehmet Taha Ezilmez

Zeynep Yücetaş

Fatih Gök

Elif Çetinkaya

Fatih Sert

Esranur Keşkeş

Medine Kılıç

Elif İkiz

Şeyma Yıldızoğlu

Hülya Yılmaz

Zeynep Özkök

Betül Fidan

Ahmet Özcan

Mert Göktürk

Nuray Esmeroğlu

Ayşe Kaya

Mert Toz

Burak Bilgici

Mustafa Karaşahin

Sedanur Bayraktar

Zeynep Sevde Akgün

Mücahit Gülmez

Yağmur Hilal Avcı

Şevval Mısırlı

Beyzanur Gezgin

Yusuf Talha Saygılı

Nuran Güneş

Zümra Aydın

Beyza Eyvaz

Ebru Aydın

Saliha Betül Bektaş

Ahmet Talha Çamcı

Hacer İlik

Ömer Faruk Karataş

Ferit Salaz

Elif Cebir

Mukaddes Levent

Nagihan Toklu

Rabia Öztürk

Ertuğrul Öztürk

Reyhan Haldızoğlu

Yusuf Keler

Zeynep Okka

Kadir Zeren

Derviş Cankurt

Nilüfer Cankurt

Hande Haçat

Recep Uygun

Musap Bilgin

Ahmet Faruk Velioğlu

Abdullah İlik

Şeyma Akıncı

Murat Yıldırım

Feyza Muslu

Emre Doğru

Furkan Ardıç

Fatma Çakır

Rana Elmas

Şamil Özkan

Ömer Özkan

Yunus Emre Yıldız

Ayşe Ravza Memigüven

Melek Evren

Abdülkadir Yavuz

Muhammet Enes Şahin

Zehra Abdullahoğlu

Salich Tzampaz

Sümeyra Yumak

 

Sultanların Şiirleri

Şule Bağcıoğlu

Amine Ece Bağ

Şeyma Şehitoğlu

Tuğba Papakçı

Ahmet Saraçoğlu

Şakir İnan

Murat Yıldırım

Meryem Çavuş

Meltem Kökçe

Melek Gül Bakır

Sedef İnan

Sema Şen

Mehmet Duman

Hilal Bayrak

Fatma Özkan

Ravza Cihan

Ayşe Bozdağ

Zeynep Yücetaş

Hüsna Şahin

Esranur Keşkeş

Şeyma Yıldızoğlu

Ayşe Merve Sağlam

Ayşe Kaya

Duygu Kütük

Betül Acar

Elif Gülnur Koca

Berkay Gül

Emre Mancak

Elif Bolat

Fatma Çolak

Zeynep Kaba

Saliha Betül Bektaş

Melek Ardıç

Yusuf Keler

Seda Yağlı

Sibel Yağlı

Ayşenur Selçuk

Elif Topuz

Mustafa Resul Pektaş

Reyhan Kaya

Mehmet Kama

Fatma Çakır

Sümeyye Aslı Elturan

Aslıhan Karadağ

Büşra Kocabaş

 

Yeni Türk Edebiyatında Edebi Topluluklar

Hilal Bayrak

Fatma Özkan

Ayşe Bozdağ

Hüsna Şahin

Nevzat Sazak

Şebnem Şükran Tezgüner

Ömer Göksoy

Ayşe Merve Sağlam

Latif Yardım

Yunus Şenyiğit

Betül Acar

Şebnem Yasan

Elif Gülnur Koca

Güzin Durmaz

Berkay Gül

Emre Mancak

Senanur Oduncu

Kevser Akın

Seda Yağlı

Sibel Yağlı

Sabriye Önce

İbrahim Ergün

Mehmet Kama

 

Osmanlı Klasik Çağında Siyaset

Süreyya Arslan

Mert Kaya

Şevval Çobanoğlu

Dilara Sert

Kübra Cevherli

Mahmut Koçak

Mert Toz

Elif Geçgin

Melek Ardıç

Merve Ozan

Gözde Nur Girgin

Sümeyye Çelik

Esranur Özbakır

Duygu Atasoy

Yağmur Kara

Derviş Cankurt

Nilüfer Cankurt

Neslihan İkiz

Hatice Sarıbal

Ervanur Ayhan

Senanur Toklu

Hakan Özcan

 

Türk Müziği Meşki

Sıtkı Duman

Fatma Ökmen

Tarık Genç

Nurettin Oruk

Bekir Çatalbaş

Ayşe Rezzan Çatalbaş

Nur Zeynep Çatalbaş

Şeyma Akıncı

Hüseyin Kav

Asude Zişan Kav

Mehmet Güreli Kocakavak

Büşra Demir

Şengül Coşkun

Ahmet Şeker

Burak Eyisoy

Vildan Şahin Ürdem

Abdullah Uysal

Mehmet Kabak

Faik Kıvanç

Enes Uğurlu

Ahmed Abusafia

Ahmet Bülbül

Feyza Nur Uçar

Mehmet Hanifi Kaya

Adem Kılıç

Fatma Kumru

Kasım Torunoğlu

Bingül Artan

Emine Durmuş

Selda Özcan

Hasan Kanber

Barış İpekçiler

Cansu Yıldırım

Hale Tetik

Faruk Çelik

Ahmet Faruk Velioğlu

Zehra Ağırman

Vecehat Koç

Hamit Çuhadar

Mehdi Tanrıverdi

 

Nota Okuma Ve Yazma

Ahmet  Şeker

Merve Kol

Burak Eyisoy

Vildan Şahin Ürdem

Abdullah Uysal

Mehmet Kabak

Hüsna Şahin

Faik Kıvanç

Enes Uğurlu

Ahmed Abusafia

Ahmet Bülbül

Gülsün Hülya Odabaş

Feyza Nur Uçar

Mehmet Hanifi Kaya

Kubilay Acartürk

Adem Kılıç

Fatma Kumru

Kasım Torunoğlu

Tekin Münirci

Bingül Artan

Emine Durmuş

Selda Özcan

Hasan Kanber

Barış İpekçiler

Cansu Yıldırım

Hale Tetik

Nagihan Toklu

Reyhan Haldızoğlu

Ertuğrul Karakaş

Evren Saykal

Faruk Çelik

Murat Erdem

Ahmet Faruk Velioğlu

Zehra Ağırman

Vecehat Koç

Samet Yılmaz

Hamit Çuhadar

Ebru Koçak

Mehdi Tanrıverdi

Bilge Kaan Çolak

 

Anadolu Coğrafyasında Ezan Ve Mevlid Geleneği

Ahmet Şeker

Merve Kol

Burak Eyisoy

Vildan Şahin Ürdem

Tufan Velioğlu

Abdullah Uysal

Mehmet Kabak

Faik Kıvanç

Enes Uğurlu

Ahmed Abusafia

Tarık Genç

Ahmet  Bülbül

Feyza Nur Uçar

Mehmet Hanifi Kaya

Adem Kılıç

Fatma Kumru

Kasım Torunoğlu

Bingül Artan

Emine Durmuş

Selda Özcan

Hasan Kanber

Barış İpekçiler

Cansu Yıldırım

Sinem Kızılcık

Zemzem Avşar

Hale Tetik

Zeynep Okka

Faruk Çelik

Ahmet Faruk Velioğlu

Zehra Ağırman

Vecehat Koç

Aleyna Becikoğlu

İsmail Ünlüuysal

Hamit Çuhadar

Mehdi Tanrıverdi

 

Hüsn-i Hat

Aslıhan Meşeli

Mücahit Kıdıl

Ecem Nur Tarhan

Muhammet Aygün

Mustafa Selman Durmuş

Yakup Güngör

Beyza Demirkan

Rabia Bulut

İlknur Bostan

Ebrar Kılınç

Gülhan Aydoğdu

Ebru Büyükdağ

Sevim Şen

Damla Soylu

Sümeyra Gülel

Rümeysa Duman

Cemal Ünlü

Elif Dalkılıç

İrem Sarıoğlu

Hatice Ege

Fatma Alibasi

Mehmet Okul

Tuğba Bıyıklı

Şeyma Şehitoğlu

Hatice Çelik

Beyza Ünal

Mehmet Şaban Can

Gizem Başak

Elif İkiz

Mehibe Eroğlu

Nurdan Çamlıbel

Şebnem Şükran Tezgüner

Esma Günaydın

Seleme Altuntaş

Cevdet Gayberi

Hümeyra Ay

Seda Nur Aydemir

Hümeyra Nebilir

Selma İnan

Merve Yarar

Zübeyde Aksoy Yalçın

Betül Acar

Saliha Bayraktar

Şevval Mısırlı

Beyzanur Gezgin

Kübra Okumuş

Fatih Oğuz

Ayşe Nur Alay

Abdulsamet Aktiken

Azize Güney

Hacer Merve Germiş

Tuba Öztürk

Pınar Örs

Buse Engin

Merve Gümüştekin

Furkan Gövler

Sümeyye Durğan

Musap Bilgin

Gülden Güler

Arife Aydın

Gökçe Çobanoğlu

Sümeyye Koç

Berivan Çiçek

Ali Kırdar

Yalçın Doğan

Elif Şaşmaz

Firdevs Gökgöz

Azra Nur Akkaya

Sümeyye Kübra Altın

Halil İbrahim Yılmaz

Senanur Toklu

Hamdi Niğdelioğlu

Mehmet Okulu

Arzu Elif Büyükaslan

Rümeysa Genç

Şule Avşar

Mehmet Yavuz

Mahmut Çağlar

Züleyha Çağlar

Mücahit Sefer Giter

Meryem Semanur Yılmaz

Ayşe Ravza Memigüven

Hamit Çuhadar

Sena Özmen

Şule Özer

Seda Karadeniz

Aleyna Yetim

Rida Seçilmişoğlu

Büşra Doğru

 

Ebru Sanatı

Aslıhan Meşeli

Mücahit Kıdıl

Ecem Nur Tarhan

Ayşenur Karaali

Muhammet Aygün

Mustafa Selman Durmuş

Ebru Güler

Ceren Güler

Yakup Güngör

Şeydanur Erbaş

Rabia Bulut

İlknur Bostan

Ebrar Kılınç

Ebru Büyükdağ

Sevim Şen

Damla Soylu

Sümeyra Gülel

Rümeysa Duman

Cemal Ünlü

Lütfiye Kahya

Elif Dalkılıç

Yusuf Yılmaz

Betül Afat

Fatma Alibasi

Emre Tatar

Burcu Altundağ

Beyza Ünal

Gizem Başak

Mehibe Eroğlu

Şebnem Şükran Tezgüner

Esma Günaydın

Hümeyra Germiyan

Ayşe Ayhan

Özge İlkem Türircioğlu

Sevgi Uzun

Seda Nur Aydemir

Sevgi Doğan

Selma İnan

Elif Sena Bozkurt

Kübra Haymana

Merve Yarar

Saliha Bayraktar

Şule Yavuz

Berkay Gül

Sedanur Yazıcı

Aysel Yılmaz

Mine Nur Bozca

Kevser Karaş

Abdulsamet Aktiken

Zeynep Dilber

Büşra Yağcı

Hilal Kil 

Fevziye Atiye Çalışkan

Pınar Örs

Buse Engin

Merve Gümüştekin

Sibel Yağlı

Dilara Mercan

Furkan Gövler

Tuğçe Küçükali

Betül Çemberci

Gülden Güler

Arife Aydın

Gökçe Çobanoğlu

Sümeyye Koç

Berivan Çiçek

Sümeyye Pulat

Zeynep Zengi Yiğit

Senanur Toklu

Mustafa Ali Terzi

Ezgi Boztepe

Rümeysa Genç

Yulia Bashina

Büşra Kurt

Çiğdem Demir

Emine Zehra Özcan

Didem Şule Bilgin

Ebru Tuğçe Bilgin

Mücahit Sefer Giter

Seda Karadeniz

Aleyna Yetim

Rida Seçilmişoğlu

İremnur Elturan

Büşra Doğru

Meltem Aslankaya

               

Minyatür

Aslıhan Meşeli

Yakup Güngör

Rabia Bulut

İlknur Bostan

Ebrar Kılınç

Ebru Büyükdağ

Damla Soylu

Sümeyra Gülel

Rümeysa Duman

Cemal Ünlü

Elif Dalkılıç

Fatma Alibasi

Beyza Ünal

Gizem Başak

Mehibe Eroğlu

Şebnem Şükran Tezgüner

Esma Günaydın

Esra Turgut

Elian İmayil

Türkan  Rüstemova

Helin Özge Kar

Merve Yarar

Saliha Bayraktar

Ayşe Nur Alay

Abdulsamet Aktiken

Pınar Örs

Buse Engin

Merve Gümüştekin

Furkan Gövler

Nurgül Salihoğlu

Gülden Güler

Arife Aydın

Gökçe Çobanoğlu

Sümeyye Koç

Berivan Çiçek

Azra Nur Akkaya

Aleyna  Becikoğlu

Sümeyye Kübra Altın

Senanur Toklu

Rümeysa Genç

Mücahit Sefer Giter

Meryem Semanur Yılmaz

Seda Karadeniz

Aleyna Yetim

Rida Seçilmişoğlu

İremnur Elturan

Büşra Doğru

Mücahit Kıdıl

Ecem Nur Tarhan

Muhammet Aygün

Mustafa Selman Durmuş

 

Hat Sanatı Ve Kültürü

Aslıhan Meşeli

Mücahit Kıdıl

Ecem Nur Tarhan

Muhammet Aygün

Mustafa Selman Durmuş

Mustafa Cesur

Yakup Güngör

Rabia Bulut

İlknur Bostan

Ebrar Kılınç

Ebru Büyükdağ

Damla Soylu

Sümeyra Gülel

Rümeysa Duman

Cemal Ünlü

Elif Dalkılıç

Fatma Alibasi

Beyza Ünal

Gizem Başak

Mehibe Eroğlu

Şebnem Şükran Tezgüner

Esma Günaydın

Sena Gayberi

Merve Yarar

Zeliha Altmışdört

Saliha Bayraktar

Büşra Altmışdört

Asiye Uysal

Abdulsamet Aktiken

Pınar Örs

Buse Engin

Merve Gümüştekin

Furkan Yıkın

Feyza Başaran

Şeyma Kömürcüoğlu

Furkan Gövler

Gülden Güler

Arife Aydın

Gökçe Çobanoğlu

Sümeyye Koç

Berivan Çiçek

Senanur Toklu

Rümeysa Genç

Mehmet Güreli Kocakavak

Mücahit Sefer Giter

Seda Karadeniz

Aleyna  Yetim

Rida Seçilmişoğlu

Büşra Doğru

 

Tezhip Sanatı Ve Kültürü

Aslıhan Meşeli

Yakup Güngör

Mücahit Kıdıl

Ecem Nur Tarhan

Muhammet Aygün

Mustafa Selman Durmuş

Rabia Bulut

İlknur Bostan

Ebrar Kılınç

Ebru Büyükdağ

Damla Soylu

Sümeyra Gülel

Rümeysa Duman

Dilruba Eda Babayiğit

Cemal Ünlü

Elif Dalkılıç

Fatma Alibasi

Seda Şen

Beyza Ünal

Gizem Başak

Mehibe Eroğlu

Şebnem Şükran Tezgüner

Esma Günaydın

Ayşe Savzalıyev

Merve Yarar

Saliha Bayraktar

Emre Mancak

Sedanur Yazıcı

Büşra İnanç

Abdulsamet Aktiken

Hacer Merve Germiş

Fevziye Atiye Çalışkan

Pınar Örs

Buse Engin

Merve Gümüştekin

Furkan Gövler

Gülden Güler

Arife Aydın

Gökçe Çobanoğlu

Sümeyye Koç

Berivan Çiçek

Senanur Toklu

Rümeysa Genç

Mücahit Sefer Giter

Seda Karadeniz

Aleyna Yetim

Rida Seçilmişoğlu

Büşra Doğru

 

Aile İçi İlişkiler Ve İletişim

Gözde Dede

Melek Gül Bakır

Eslem Özyurt

Narin Dilek

Adem Dilek

Selma Demir

Melike Fennibay

Fatma Nur Sarı

Elife Aydın

Sena Temel

Sedef İnan

Gamze Malazgirtli

Meltem Kökçe

Şeyma Tecelli

Mustafa Özkorucu

Şeyda Civelek

Firdevs Nurbanu Altıntaş

Hatice Acar

Dilruba Eda Babayiğit

Hüseyin Zahid Kara

Selda Bağ

Simge Alan

Meral Akbıyık

Reyhan Yılmaz

Mihriban Güneş

Filiz Özcan

Gizem Nur Kılıç

Ayşenur Arslan

Fatma Erden

Ece Melis Yılmaz

İlayda Öztürk

Burak Şahin

Cemile Açıkalın

Afra Nur Yıldız

Sevim Yazıcı

Ahmed Abusafia

Canan Derman

Ayşe Merve Sağlam

Rahime Dağlı

Yasemin Armağan

Tuğçe Kılıçkaya

Esma Selçuk Can

Didem Sipahier

Betül Güray

İrem Aslanlar Erün

Neslihan Aksarı

Begüm Uzer

Zübeyde Çokan

Abdulkerim Kaplan

Esra Kaplan

Necmiye Süfürücü

Betül Yöndeş

Emine Nur Karadağ

Şeyma Şaffak

Merve Bostancı

Ayşe Betül Deniz

Selman Tan

Güzin Durmaz

Gülşen Marangoz

Yasemin Salmanlı

Suna Taşdemir

Elif Bayraktar

Sinem İn

Ebru Aydın

Fatma Gülmez

Sinem Kızılcık

Zemzem Avşar

Zeynep Çakır

Betül Osmanoğlu

Selda Kalkan

Nalan Keklik

Oğuz Kocabaş

Sevdenur Betül Arslan

Elif Büyüksarı

Ayşe Ayaz

Sabriye Önce

Sümeyye Özcan

Ergün Aktaş

Gökhan Berberoğlu

Esra Kocacık

Onur Subaş

Ahmet Emre Kartalcı

Atakan Köseoğlu

Aziza Cumalıoğlu

Şüheda Ercan

Hatice Tarhan

Meryem Aygün

Elif Çevik

Ezgi Boztepe

Gökhan Büyüksarı

Sümeyye Aslı Elturan

Mahmut Çağlar

Züleyha Çağlar

Elif Ak Yıldız

Büşra Demir

Aysel Millet

Gökhan Millet

Sema Niğdelioğlu

 

Derdimiz Mimarlık

Enise Üzüm

Ali Öztürk

Hamim Bayram

Mustafa Selman Durmuş

Elif Sena Silan

Sümeyye Karakaya

Elif Çetinkaya

Ensar Karagüzel

Gülşah Güneş

Tuba Bakırcı

Abdülehat Özdemir

Hümeyra Gökçe Demir

Emre Yılmaz

Ahmet Faruk Arslan

Evren Saykal

Selda Kavas Afacan

Büşra Koçyiğit

Melike Dizdar

Ömer Faruk Tarhan

Mehbare Gözde Akyüz

Fatma Duman

 

Şarkiyatçılığın Sanat Yüzü

Zeynep Nur Ayas

Ali Öztürk

Hamim Bayram

Saliha Bulama

Zeynep Sevde Akgün

Kübra Yılmaz

Ayşe Nur Karakaya

 

Tasavvuf Okumaları

Yusuf Tayyib Erdoğan

Elif Esra Akbaş

Ecem Nur Tarhan

Mücahit Pehlivan

Azize Sakci

Feyza Yılmaz

Medine Kılıç

Cemile Açıkalın

Dilara Sert

Samyeli Yılmaz

Esma Akkurt

Nursebil Demirörs

Mehmet Hanifi Kaya

Neslihan Aksarı

Begüm Uzer

Abdulkerim Kaplan

Esra Kaplan

Esra Turgut

Elian İmayil

Türkan Rüstemova

Elif Bolat

Recep Balcı

Sıddık Çokhamur

Hilal Şahin

Gülden Güler

Meryem Aygün

Fatma Duman

Mücahit Sefer Giter

Mustafa Taşdemir

 

İslam Kelamının Temel Alanları

Berna Elturan

Ayşe Betül Yılmaz

Şaban Soylu

Büşra Dereli

Nergiz Önce

Ayşe Meryem Özer

Leyla Ergene

Nuran Güneş

Zümra Aydın

Kevser Karaş

Bilal Erdemir

Emre Yılmaz

İrem Karagöl

İsmail Koçak

Hatice Büşra Koçak

Mehmet Temel

Sibel Kılınç

Fatih Ünal

Fatma Şevval Öztürk

Fatma Kertel

Zeynep Zengi Yiğit

İlayda Tunca

Kevser Akkaya

Burak Akkaya

Zahide Yaslı

Sima Gökbulut

 

Yaz Ve Yönet Pratik Film Atölyesi

Ahmet Karabacak

Mehmet Coşar

Sema Uysal

Narin Dilek

Adem Dilek

Aynur Dernekçioğlu

Serra Terzi

Bahar Saner

Ülkü Bağcıoğlu

Pınar Karaoğlu

Zehranur Hasekioğlu

Rabia Ebru Arslan

Murat Salih Demirkır

Serhat Özer

Selin Karaman

Mehmet Taha Ezilmez

Gizem Nur Kılıç

Mehmet Sencer Koyun

Ubeyd Fatih Bulut

Bilun Öztürk

Burak Şahin

Süreyya Arslan

Nurdan Çamlıbel

Veli Furkan Güneş

Ersin Pehlivan

Afra Nur Yıldız

Ersin Sert

Ahmet Sami Kuriş

Esma Nur Piştofoğlu

Hilal Yıldırım

Zeynep Nur Ayas

Neslihan İşli

Cihat Sarı

Ümran Ulus

Ömer Faruk Koç

Aleyna Ertuğ

Merve Yıldız

İrem Yağmur Demirkol

Fatma Duru

Hilalnur Kaçar

Latif Yardım

Zübeyde Genç

Helin Özge Kar

Gökdeniz Papağan

Mine Öztürk

Mustafa Karaşahin

Sibel Bulut

Sena Hümeyra Tarhan

Cansu Kardaş

Ece Aşkın Beydili

Emirhan Avcı

Esra Tice Yıldırım

Suna Taşdemir

Beyzanur Demircan

Talip Karaman

Senanur Oduncu

Sinem İn

Orhan Güdek

Zeynep Çakır

Numan Sabit Şen

Zeynep Kaba

Şahadet Hilal Bostancı

Kübra Yener

Muhammet Civil

Yavuzhan Caner

Oğuz Kocabaş

Zühal Özkan

Tuba Öztürk

Ömer Gürsoy

Oğul Kaan Çorlak

Aslıhan Özdemir

Enez Kaledibi

Beril Arslan

Eda Eren

Ahmet Faruk Arslan

Zeynep Korkmaz

Hilal Şahin

Ebru Mutlu

Şeyma Sungurlu

Caner Özkoç

Ahmet Emre Kartalcı

Atakan Köseoğlu

Elif Solmaz Yücel

Ali Rıza Gergerlioğlu

Gözde Men

Rabia Kaymak

Süleyman Şensoy

Nazlı Taş

Mehdi Tanrıverdi

Muhammet Enes Şahin

Salih Tutar         

 

Siyasal İletişim Teorileri

Şevki Deniz

Şeyma Çetinkaya

Alican Baş

Fatma Ökmen

Halime Kara

Hanife Doğan

Beyza Eyvaz

Abdulsamet Aktiken

Kübra Ergin

Kadir Zeren

Mehmet Yusuf Balık

Zübeyde Genç

Muhammet Enes Şahin

 

Siyasal İletişim Ve Demokrasi

Şeyda Civelek

Alican Baş

Simge Alan

İrem Aslanlar Erün

Fatma Ökmen

Recep Yalçın Can

Senem Yüksel

Kübra Ergin

Hande Haçat

Mehmet Yusuf Balık

Seda Karadeniz

Aleyna Yetim

Zübeyde Genç

Muhammet Enes Şahin

 

28 Şubat Süreci Ve Siyasal Kampanyalar

Alican Baş

Fatma Ökmen

Kübra Ergin

Sakine Zengin

Okan Ercis

Mehmet Yusuf Balık

Ayşe Hilal Yilmaz

Zübeyde Genç

Muhammet Enes Şahin

 

Türkiye'de Siyasal Kampanyalar:Ak Parti Örneği

Yakup Güngör

Şevval Çobanoğlu          

Şevki Deniz

Alican Baş

Fatma Ökmen

Kübra Ergin

Sakine Zengin

Mehmet Yusuf Balık

Mustafa Ali Terzi

Hasan Emre Erdoğmuş

Ayşe Hilal Yilmaz

Zübeyde Genç

Muhammet Enes Şahin

 

Siyasal İletişim Ve Sosyal Medya

Serpil Deniz

Mücahit Kıdıl

Ezher Olga Karaatmaca

Muhammet Aygün

Ayşegül Aktaş

Bahar Saner

Emre Demirtaş

Alican Baş

Burcu Altundağ

Zeynep Arabacı

Ahmet Özcan

Sefa Bayrak

Yıldırım Bayazit

Birsu Aynı

Emine Nur Karadağ

Fatma Ökmen

Merve Bostancı

Tunahan Yaylı

Aşkın Acar

Merve Yarar

Ece Aşkın Beydili

Yiğit Sunay Güzel

Kübra Ergin

İrem Karagöl

Emine Yıldız

Fatih Ünal

Sümeyye Özcan

Esra Kocacık

Mehmet Yusuf Balık     

Feyza Muslu

Emre Doğru

Mücahit Sefer Giter

Zübeyde Genç

Muhammet Enes Şahin

 

Yurtdışında Siyasal Kampanya Örnekleri

Aslıhan Meşeli

İbrahim Aktay

Alican Baş

Birsu Aynı

Fatma Ökmen

Kübra Ergin

Mehmet Yusuf Balık     

Ayşenur Yardımcı

Esin Varoğlu

Zübeyde Genç

Muhammet Enes Şahin

 

Detay