Suraiya Faroqhi

Osmanlı Politik Tarihi İncelemeleri Suraiya Faroqhi’nin Dersi ile Tamamlandı

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Osmanlı Siyaset Teorisi seminerleri, Ludwig Maximillan Üniversitesi, Bilgi ve İbni Haldun üniversitelerinde görev alan Prof. Dr. Suraiya Faroqhi’nin “Osmanlı Kentlerinde Yöneten ve Yönetilen İlişkileri” programı ile son buldu.

31 Mart 2018 tarihinde Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi irfan meydanında işlenen derste, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sınıfların üretim tarzları, Osmanlı Devleti’nin merkez-taşra nüfusu ve imparatorluğun siyasal dönüşümü ele alındı. Karşılaştırmalı bir şekilde devam eden derste, Babür ve Osmanlı İmparatorluklarının devlet yapılanmalarına dair benzerlikler ve farklılıklar da vurgulandı.

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki liman kentlerinin stratejik önemlerine de değinilen ve yaklaşık iki saat süren dersin son kısmında ise katılımcıların sorularına yer verildi.

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi Kültürel Çalışmalar programlarının beşinci hafta açılış dersi, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Çakmak’ın 2 Nisan Pazartesi günü vereceği “Hakikatten Anlama – Derrida ve Rorty” sunumu ile devam edecek.