Tahsin Görgün

İslam Modernite ve Gelecek

Fikir Sanat Akademisi Bahar Dönemi’nin dördüncü seminer günü İslam Modernite ve Gelecek dersiyle devam etti. 15 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen ve Akademik Kültürel Çalışmalar programı dâhilindeki ders yoğun bir ilgi gördü.

Toplamda yaklaşık olarak iki saat süren ders boyunca 18. ve 19. yüzyıldaki Fransız, İngiliz ve Alman yazınında Osmanlı İmparatorluğu, Hindistan ve İran'ın nasıl ele alındığı incelendi.

18. yüzyıl Fransız aydınlarının Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yönetim biçiminin ele alındığı derste, Batılıların Osmanlı İmparatorluğu'nu yakın bir şekilde takip ettiğini ortaya koyan dönemin eserleri orijinal metinleri üzerinden tahlil edildi.

18. yüzyıl sonundaki Fransız İhtilali'ne kadar Avrupa'daki yönetim paradigmasının ve bu paradigmanın 19. yüzyıl başında nasıl değiştiğinin incelendiği derste, hukuk devleti olgusunun gelişim süreci izlendi.

19. yüzyılda Batılılar tarafından yazılan coğrafya kitaplarının Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş topraklarına ve yönetim biçimine değindiğinin anlatıldığı derste Baron de Todd gibi elçilerin Osmanlı İmparatorluğu gözlerimlerine de değinildi.

29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün’ün koordinatörlüğünde yapılan derste Dünya tarihi antik ve modern dönem şeklinde ikiye ayrılıp değerlendirildi ve tarihin ilk kez Almanya’da 1960’lı yılların başında bilim olarak ortaya çıktığından söz edildi. “Akademik Kültürel Çalışmalar” programının ikinci dersinde ayrıca, İngiltere’de 18. yüzyılda kraliyet ailesince hazırlatılan ve dünya tarihini konu alan özel bir çalışma da sergilendi ve eserin özellikle modern çağın Hz. Muhammet ile başladığından bahsetmesi üzerinde de duruldu.